OBLASTI KURZOV
  • Výcvik bezpečnostných síl vo význame GPS/GNSS ako forenzného dôkazu, ako je využitelný pre podporu obžaloby a ako tento typ dôkazu chránit
  • Výcvik bezpečnostných síl a medzinárodných vyšetrovateľov v získavaní forenzných dôkazov pomocou GPS/GNSS technológií
  • Zabezpečenie prípravy svedka vo veciach súvisiacich s urcovaním polohy a času rozmanitými technológiami či vo vzduchu , na súši alebo vode
  • Výcvik užívatelov GPS/GNSS v špecializovaných aplikáciách