KTO SME
Global Position Intelligence je kolaboráciou popredných odborníkov a konzultantov s kombinovanou 140 ročnou praxou v komerčných, regulačných a bezpečnostných aspektoch udávania polohy a času v rámci všetkých leteckonavigačných, pozemných a námorných disciplín.
ČÍM SA ZAOBERÁME
Ponúkame expertízu v určovaní polohy, analýz, spracovania, prípravy a prezentácie informácií súvisiacich s udaním polohy a času pochádzajúcich z rozmanitých technológií ako podporu požiadaviek pre komerčné firmy, štátne podniky, bezpečnostné štátne orgány a inštitúcie, vládne a mimovládne agentúry, v oblasti presného udania polohy ako forenzného dôkazu. Tiež ponúkame výcvik, podporu a služby súdneho znalca.
MISIAGlobal Position Intelligence slúži ako 'One-Stop-Shop' výnimočného zdroja odbornej expertízy v spravovaní informácie presnej polohy a času získanej rôznorodými technológiami vrátane (ale nie len) GPS/GNSS, v oblasti meraní, geografických analýz a forenzných vyšetrovaní.