BEZPEČNOSTNÉ ŠTÁTNE ORGÁNY A INŠTITÚCIE
 • Štátna Polícia
 • Colné úrady
 • Pobrežná Hliadka
 • Civilná Ochrana
 • Námorníctvo
 • Armáda
 • Bezpečnostné služby
 • Iné podla požiadavky

ORGÁNY OCHRANY PRÁVA A PRÁVNYCH SLUŽIEB

 • Obžaloba / Obhajoba
 • Vrchní štátni zástupcovia
 • Generálny Prokurátor
 • Právnici
 • Notári
 • Advokáti
 • Právnické firmy
 • Súdni znalci
 • Súkromní detektívi
ŠTÁTNE ORGÁNY A INŠTITÚCIE
 • Ministerstvá a vládne agentúry
 • Miestne orgány
 • Forenzné laboratóriá
MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (NGO)
 • Institute For International Criminal Investigations (IICI) 'Inštitút Vyšetrovania Medzinárodných Zločinov'
 • Neozbrojené Mierové Sily
 • Organizácia Spojených Národov (OSN)
 • Friends of Londiani
  organizácia 'Priatelia Londiani'
 • GOAL
  'medzinárodná humanitárna agentúra'
 • Palestinian Centre for Human Rights (PCHR)
  'Palestínske Centrum  pre  Ľudské Práva'
SÚKROMNÉ FIRMY
 • Stavebné firmy
 • Geodetické firmy
 • Prieskumné a tažobné firmy
 • Poistovne
 • Firmy pracujúce s údajmi presnej polohy alebo údajmi zo systémov na sledovanie polohy majetku
VZDELÁVACIE INŠTITÚCIE • Univerzity – poskytujúce forenznú výučbu v príslušných disciplínach